Algemene voorwaarden 


Beste klant of deelnemer aan een van onze programma’s en/of events, In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? 

Dan zoeken we samen een oplossing. 


Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld: 

• Ik: Peter Wuyts

• Wij: Alchemists In Business onderdeel van See3D.be CommV , BTW BE 0830.000.393, en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

• Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij. 

• Programma en/of events: Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en See3D.be CommV


Aanbod 


• Wij doen een aanbod op de website, in een e-mail, via webinars en op andere manieren. 

• Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer. 

• De prijzen zijn altijd exclusief BTW 


Overeenkomst 


• De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte en de betaling voldoet.. 

• Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. 

• Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden. 

• Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en vóór ingang van de verandering door. 

• Als je een ticket hebt gekocht voor een event en je kunt er toch niet bij zijn, krijg je geen geld terug, maar je kunt wel iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef zijn/haar naam door aan ons. 

• Belgische recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De rechtbank van koophandel van Mechelen is bevoegd


Programma’s 


• Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij See3D.be

• Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. 

• Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven. Als je een coachingstraject bent overeengekomen, spreken we samen de data af voor de begeleiding. 


Vergoeding en betaling 


Betaling wordt gedaan volgens afspraak: 


• Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen. 

• Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan betaal je iedere factuur binnen 7 dagen vanaf de factuurdatum totdat het totaal bedrag is voldaan. 

• We sturen je de factuur/facturen per e-mail. 

• Als je besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen. 


Aansprakelijkheid 


• See3D.be  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma. 

• Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. See3D.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. 

• Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. 


Intellectueel eigendomsrechten 


• Ik heb de intellectueel eigendomsrechten op de inhoud van het programma of event. Dat betekent dat je niet zomaar teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden.